Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Lopen voor Lyme zijn van toepassing op de sponsors, Nederlands chronische Lyme patiënten en de teamleden/lopers.

Sponsors:

 • Door betaling van het toegezegde bedrag aan de Lyme patiënt accepteer je de genoemde exoneraties.

Chronisch Lyme patiënt:

 • Ik zeg toe de ontvangen donaties te gebruiken voor het financiële doel zoals ik zelf aangegeven heb op mijn teampagina.
 • Ik verklaar op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving omtrent donaties.
 • Ik verklaar een chronisch Lyme patiënt te zijn.
 • Ik verklaar in Nederland te wonen.
 • Ik verklaar dat het rekeningnummer wat ik opgegeven heb mijn rekeningnummer is.
 • Ik accepteer de exoneraties.
 • Door je in te schrijven ga je akkoord met de 15 euro inschrijfkosten per loper. Je team bestaat uit minimaal 5 en maximaal 20 lopers.

Exoneraties:

 • De stichting staat er niet voor in dat de Lyme patiënt een medische keuring heeft ondergaan ten gevolge waarvan vaststaat dat de te sponsoren persoon ook inderdaad Lyme patiënt is.
 • De stichting staat er niet voor in dat de Lyme patiënt het door hem te ontvangen bedrag ook werkelijk besteedt aan het door hem aangegeven doel.
 • De stichting staat er niet voor in dat de Lyme patiënt ook werkelijk het door de sponsor toegezegde bedrag ontvangt.
 • De stichting staat er jegens de Lyme patiënt niet voor in dat de loper ook daadwerkelijk zal lopen en zijn toegezegde prestatie levert.
 • De stichting zegt toe het privacyreglement toe te passen, met dien verstande dat de Lyme patiënt wel zelf een pagina ter beschikking krijgt.
 • De stichting sluit de normale aansprakelijkheid uit ten aanzien van de lopers, de vrijwilligers en haar bestuur.
 • De loper verstrekt de stichting een vrijwaringsformulier en gezondheidsverklaring.
 • De sponsor, de loper en de Lymepatiënt realiseren zich allen dat de gift niet fiscaal aftrekbaar is en hebben ter zake geen aanspraak jegens de stichting.

Stichting

Lopen voor Lyme houdt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

Sponsoren, Lyme patiënten, teamleden en bezoekers zullen Stichting Lopen voor Lyme vrijwaren en gevrijwaard houden van alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van bestanden gegevens en/of informatie die door hen op de website beschikbaar is gesteld.

Stichting lopen voor Lyme heeft en behoudt het recht om teams en lopers te diskwalificeren en uit te schrijven van deelname aan Lopen voor Lyme.

Inschrijfkosten

De inschrijfkosten zijn €15,00 per loper. Nadat de inschrijvingen sluiten, te weten 14 februari mits het evenement niet eerder zijn limiet bereikt heeft, worden de facturen naar de teamcaptains verstuurd. De teamcaptain draagt zorg voor een tijdige betaling namens het hele team.

Mochten er lopers afhaken, na 14 februari, worden de inschrijfkosten niet gerestitueerd. Wel mag er een vervangende loper worden geregeld.