Lopen voor Leonieke

Opgehaald: 100% Teamleden: 16 Doel: €35.000

Leonieke, 39 jaar, heeft chronische Lyme en wil na jaren behandelingen te hebben geprobeerd een stamcelbehandeling in Duitsland.

Ik ben Leonieke, samen met Roy en onze kinderen Jace (13) en Kyan (10) woon ik in Leiden.

Ik ben al 8 jaar ziek en kan inmiddels helaas al 5 jaar niet meer werken.

Na tekenbeten in 2009 kreeg ik pas na een jaar ongeveer klachten. Ik kreeg tintelingen in mijn handen, gevoelsstoornissen, pijn in mijn handen, armen. Daar begon het mee. Later kwamen daar enorme spierpijn, spiertrekkingen, enorme vermoeidheid, draaiduizelingen, migraine, pijnlijke gewrichten, enorm gevoelig voor licht en geluid, geheugenproblemen (ik wist zelfs de namen van mijn kinderen niet meer, die weet ik nu wel weer gelukkig), rugpijn, keelpijn, oogproblemen (zwarte vlek in mijn oog), stekende zenuwpijnen, tintelingen gezicht, smaakproblemen, hartklachten bij. Ik kon niet meer lopen en werd (en ben) afhankelijk van een rolstoel.

Na een enorme zoektocht, erg veel nare onderzoeken, operaties en weggestuurd door tig specialisten kwamen we er na 2 jaar achter dat ik chronische Lyme en chronische Bartonella heb.

Na een paar maanden antibiotica pillen via de huisarts (lees: dat zijn er 2 in Nederland en dan moet je beter zijn en zijn je symptomen ineens restverschijnselen) kreeg ik niet meer. Zodra ik stopte met de antibiotica werd ik nog zieker dan eerst. Ik heb uit pure wanhoop die antibiotica zelf besteld via internet en zo kon ik nog een paar maanden door slikken. In het buitenland zijn ze qua behandelingen veel verder en daar behandelen ze tot je beter bent. Klinkt ook wel een stuk logischer, toch? Ik overleefde op die antibiotica, tot ik weer zieker werd en helaas resistent was geworden. Ik heb daarna enorm veel behandelingen geprobeerd, ook bij een natuurarts. Maar dat deed niks. Ook in Amsterdam in een Lyme-kliniek behandeld en nog maanden een combi antibiotica gekregen.. Daarna ben ik nog behandeld in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam. Ik kreeg 3 weken dagelijks infusen die super werkten en nog 2 maanden orale antibiotica, maar daarna was ik ‘uitbehandeld’ in Nederland en dat was dat. En na het stoppen met de antibiotica, ging het weer bergafwaarts.. Die Lyme bacterie is verschrikkelijk slim, helaas.

Dus zijn wij 2 jaar geleden al met crowdfunding gestart (Lopen Voor Lyme!) waardoor ik nu onder behandeling ben bij een specialist in Duitsland sinds maart 2016. De behandeling die werd voorgeschreven had langdurige infusen met antibiotica moeten zijn, maar dit kregen we niet voor elkaar in Nederland. Dit moet voorgeschreven worden door een specialist, en die mogen dit niet. Dus niemand neemt het risico. Ik kreeg als alternatief een combinatie van 4 antibiotica soorten en natuurlijke antibiotica en nog tig supplementen. Er is wel wat verbetering (kan weer lopen, niet te ver nog), mijn geheugen is wat beter (al noemen ze me nog steeds Dory) maar ik krijg steeds terugvallen en mijn neurologische (MS-achtige) klachten worden weer steeds heftiger. Het schiet niet op, zeg maar.. Inmiddels is het geld weer op dus deze behandeling is nu helaas recent gestopt.

Nu hebben we een kliniek in Duitsland gevonden die stamcelbehandeling doen waar echt supergoede resultaten mee worden behaald. Ze nemen je eigen stamcellen, pakken de sterksten, vermeerderen die en plaatsen ze terug. Je lichaam heelt zichzelf na de behandeling, na al die jaren antibiotica vind ik dit een heel fijn idee. Geen pillen meer! Ook wordt alle door Lyme gemaakte schade aan gewrichten etc geheeld. Ik heb al heel veel ervaringen van anderen gelezen die weer als nieuw zijn (een paar maanden) na de behandeling. 85% is (stukken) beter geworden na de behandeling.

Mijn droom is dus om daar behandeld te kunnen worden en mijn leven terug te krijgen. Weer met mijn zoontjes de hort op, weer energie te hebben, geen pijn meer, mijn geheugen terug!

Uw hulp is zeer welkom en wordt enorm gewaardeerd! Dank u wel!

English:

Leonieke, 38 years old, suffers from chronic Lyme disease, and wants to get stemcell therapy in
Germany, after having tried many different treatments for years.
My name is Leonieke, together with my partner Roy and our children Jace (13) and Kyan (10) we live in
Leiden.
I have been ill for seven years and unable to work for five years now.
After tick bites in 2009 the first symptoms started after about one year. My hands were tingling and
painful, my arms hurt. That’s where it started. Later incredible muscle pains, muscle contractions,
fatigue, dizziness, migraine, painful joints, sensitivity for light and sound, memory loss (I even could not
recall the names of my own children at the time, now I can fortunately), back aches, sore throat, eye
problems (black dot in my eye), nerve pains, face tingling, loss of taste, heart problems were added. I
could not walk anymore and became (and still am) dependend on a wheelchair.
After a long process of trying to find the cause for all this, after many unpleasant examinations,
operations and being sent away by many specialists, after two years we found out that I suffer from
chronic Lyme and chronic Bartonella.
After a few months of antibiotics via the general practitioner (read: this means two pills in the
Netherlands and then you are supposed to be better and your symptoms are residual symptoms) that’s
all I got. As soon as I stoppend taking the antibiotics I became even more ill than before. Out of pure
despair I ordered antibiotics on the internet and could take them another few months.
In other countries the treatments are much more advanced, and you are treated until you are cured.
Makes sense, doesn’t it? I survived on these antibiotics, until I got very ill again and found myself
resistant to these antibiotics. After this I have tried numerous treatments, also with a natural doctor, but
with no result. In Amsterdam I have been treated in a private clinic, specialized in Lyme, and got a few
months of combined antibiotics. After this I have been treated in the Maasstad hospital in Rotterdam. I
got daily infusions of antibiotics for three weeks, and these worked wonderfully. After this I got two
months of antibiotics, and then I was no longer treatable in the Netherlands. And that was that. After
stopping the antibiotics it went rapidly downhill again. The Lyme bacteria is incredibly smart,
unfortunately.
So, two years ago, we started crowdfunding for private treatment in Germany, via Lopen voor Lyme,
and I have been under treatment in Germany since March 2016. The prescribed treatment there was
supposed to be infusions with antibiotics for a lenghty period, but we could not make this happen in the
Netherlands. It was supposed to be prescribed by a specialist doctor, and they are not allowed to do
this. So nobody takes the risk. As an alternative I got a combination of four different antibiotics, and
natural antibiotics and a number of supplements. There has been some improvement (I can walk a few
metres, my memory is a bit better, even though they still call me Dory…) but I keep relapsing and my
neurological (MS-like) symptoms are getting worse and worse again. It does not really stand up…
In the meantime the money has run out again, so this treatment has unfortunately stopped recently.
Now we have found a clinic in Germany who do stemcell therapy, and the results are amazing. What
they do is take your own stemcells, select the strongest ones, multiply these, and place them back. Your
body heals itself after the treatment. After all these years of antibiotics, I really like this idea. No more
pills! Also all the damage done to joints et cetera will be healed. I have read numerous accounts of
others with severe symptos, who have done the treatment, and who are really cured, a few months after
their treatment. 85% of them.
So my big dream is to get this (expensive) treatment and get my life back. To do things with my boys, to
have energy, no more pain, my memory back!

Your support is so welcome, and so much appreciated! Thank you!

Informatie

Naam van Lyme patiënt:
Leonieke van Wilgenburg
Teamcaptain:
Roy Gortzak

Social media

 

De lopers