Marlon Bites Back

Opgehaald: 33% Teamleden: 20 Doel: €20.000

Marlon is 21 jaar en helaas nog steeds erg ziek. Wat ooit allemaal begon met een beetje vermoeidheid en hoofdpijn na een val tijdens het turnen in 2009, is door de jaren heen uitgegroeid tot een serieuze situatie. Vanaf 2011 werd ze heel langzaamaan zieker. Er werd in die tijd de ziekte van Pfeiffer vastgesteld. Waar we toen dachten dat het herstel een half jaar zou kunnen duren, is ze er eigenlijk nooit van hersteld. Haar gezondheid ging met kleine stapjes achteruit.

Helaas kwam daar in 2015 verandering in. Heel onverwacht werd ze in mei van dat jaar ineens heel erg ziek. Twee weken nadat we een weekendje in Duitsland waren geweest. Ze was enorm moe, werd zodanig misselijk dat ze af begon te vallen en kreeg overal pijn. Dat jaar werd ze opgenomen in het ziekenhuis om aan te sterken.
Ook gingen we zelf op onderzoek uit naar de oorzaak van de verslechtering, aangezien we regulier een beetje vastliepen. We kwamen terecht bij een huisarts die constateerde dat Marlon de Borrelia bacterie in haar bloed had. Achteraf denken we dat ze dat weekendje in Duitsland is gebeten door een teek.
Marlon heeft verschillende behandelingen geprobeerd, die telkens maar een klein beetje leken te helpen.
Toen we dachten dat het niet erger kon, gebeurde het toch. 2016 was het jaar dat Marlon op haar ziekst was. Enorm verzwakt en inmiddels compleet bedlegerig. De arts waar ze op dat moment een behandeling volgde, raadde onmiddellijk een andere arts aan die een specialist is op het vlak van ME/Lyme. Deze arts heeft zijn praktijk in België.

In Augustus 2016 reisden we voor de eerste keer af naar zijn kliniek. Hij schrok van Marlon haar situatie en zette vanaf dat moment alles op alles om haar zo goed mogelijk te helpen. Eerst was het vooral aansterken en supplementen, omdat hij het niet aandurfde om haar gelijk antibiotica of andere heftige medicatie te geven. Een dik jaar later begon ze met de ondersteunende infusen – vitamines, mineralen en antioxidanten.
Weer een jaar later, in 2018, was ze genoeg aangesterkt dat de professor haar orale antibiotica voorschreef voor de bacteriën en ontstekingen. De antibiotica leek aan te slaan want ze maakte een aantal kleine, maar belangrijke stapjes.
Door de jaren heen kregen we steeds meer informatie en duidelijkheid waar de grootste problemen lagen.
Naast de Borrelia bacterie heeft ze ook de co-infectie Bartonella. Verder zitten er verschillende infecties en ontstekingen door haar lichaam verspreid, en heeft ze POTS.

Inmiddels zitten we in eind 2019. Het gaat over het algemeen redelijk voor haar doen, maar heeft ze nog een lange weg voor zich. Nog steeds heeft ze dagelijks verschillende klachten zoals spier-, en zenuwpijn, misselijkheid, vermoeidheid en andere neurologische klachten. Haar grootste wens is natuurlijk om weer gezond te worden en een normaal leven te leiden, zoals haar leeftijdsgenoten.

Ons opgehaalde geld van de vorige lopen voor Lyme editie begint op te raken. Want, helaas moeten we vrijwel alle medicatie, onderzoeken en consulten zelf betalen. Het is noodzakelijk dat Marlon door kan gaan met de behandeling, omdat ze anders weer achteruit zou gaan.
Volgend jaar zal ze hoogstwaarschijnlijk met een nieuw behandelplan gaan beginnen en daar zal dan ook het opgehaalde geld voor worden gebruikt. Plus andere therapieën.

Naast doneren, kunt u natuurlijk ook helpen om acties te bedenken of deze pagina en onze berichten te delen. We zouden het leuk vinden als u dan de hashtag #MarlonBitesBack gebruikt.

———-ENGLISH———-
Marlon is 21 years old and unfortunately still ill. What once started with a little fatigue and a headache after a gymnastics incident back in 2009, turned in to the serious condition she is in now. Since 2011 she started to slowly get sicker. She had glandular fever at the time. We thought the recovery was going to take 6 months, but actually she never recovered from it. She kept getting sicker, very slowly.

Though, unfortunately in 2015 that changed. Very unexpected she got very sick in May. This came two weeks after we went to Germany for a weekend. She was extremely tired, woke up every morning being nauseous – which caused her to lose weight and her whole body hurt. She got admitted to a hospital a few months later.
We also started to look for an answer to her deterioration ourselves, as we got a little stuck with our regular doctors. We found a general practitioner who found out Marlon was infected with the Borrelia bacteria. Thinking back, we guess that she was bitten by a tick during the weekend in Germany.
She tried different kind of treatments, which every time seemed to help just a little bit. But not enough.
When we thought it couldn’t get any worse, it did. 2016 was the year Marlon was at her sickest. Really weak and bedbound. The doctor where she followed treatment at that moment, immediately recommended us another doctor who is a specialist with ME/Lyme patients. The professor has his own clinic in Belgium.

In August 2016 we travelled to his clinic for the first time. He was shocked by the condition she was in and therefore did the best he could to help her from that moment on. First, she had to get stronger again and only take supplements, as the doctor couldn’t and didn’t want to give her antibiotics or other heavy medication. One year later, she could start with her infusions – vitamins, minerals and antioxidants.
Another year later, in 2018, she was strong enough to start with oral antibiotics for the bacteria and inflammation in her body. This seemed to help because she made some small but important steps in the right direction.
Throughout the years, we learned and got more and more information about her situation, and what her biggest problems were.
Besides the Borrelia bacteria, she also suffers from the co-infection Bartonella. Further, she has lots of infections and inflammation through her whole body, and she has POTS.

We’re in the last month of 2019 now. In general, she’s doing kind of ok, but she still has a long road ahead of her. Still, she suffers from muscle and nerve pain, nausea, fatigue and other neurological problems every day. Her biggest wish is to be healthy again and live a normal life, just like others of her age. Like a normal young woman should live.

The money we raised with the last ‘lopen voor Lyme’ event nearly two years ago, is almost gone. Because unfortunately, we must pay almost all medication, tests and consultations ourselves. It is necessary that Marlon can continue her treatment because if she had to stop, she would deteriorate again.
Next year she will most likely start with a new treatment, where we are going to use the money for. And for other therapies she follows.

Besides donating, you can also help us by sharing this team page on social media, or by thinking of ways how to raise money.
We appreciate all your help and we would like it if you use the hashtag #MarlonBitesBack.

How can I donate?
– If you are on this page – our team page – click on ‘Steun het team’ or scroll down, choose a team member you want to sponsor and click on ‘Steun loper’.
– You can now choose how much money you want to donate. Either pick the ‘standard’ amount or if you want to donate more than €50, you should type down the amount you choose yourself.
– Fill in your name, email address and phone number. Or, if you want to donate anonymously, fill in ‘Anonymous’ in the name section.
– Click on the donate button.
– In the next screen, you see our bank account information. Now you need to transfer the money yourself.
Thank you so much!

Social media

 

De lopers