Marlon Bites Back

Opgehaald: 100% Teamleden: 19 Doel: €20.000

(English below)

Wij doen mee met Lopen voor Lyme om geld in te zamelen voor Marlon. Marlon was een heel sportief meisje, turnen en dansen was haar passie. Totdat ze in 2011 ziek werd. Haar leven is daarna nooit meer hetzelfde geweest.

Het begon met een beetje vermoeidheid, wat hoofdpijn- en buikklachten. Deze klachten verdwenen niet maar werden alleen maar erger en er kwamen steeds meer klachten bij, zoals: Ernstige vermoeidheid, pijn in rug, extreme pijn in linker bovenbeen, verminderde concentratie, geheugenproblemen en het laatste twee jaar zijn daar ook nog bijgekomen ernstige overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels (licht en geluid), extreme misselijkheid met tot gevolg vermagering, benauwdheid, spier- en gewrichtspijnen en verlammingsverschijnselen. Sinds september 2015 ligt ze 24/7 op bed, lopen gaat niet meer, zitten is ook heel zwaar en ook heeft ze haar school moeten opgeven.

Vorig jaar hebben we de keuze gemaakt om uit te wijken naar een arts in België, Prof. K. de Meirleir. We hopen dat hij Marlon haar oude leven terug kan geven.

Het is nu ongeveer anderhalf jaar geleden dat we de eerste afspraak hadden in België. Ze kon toen niet gelijk met de geplande behandeling beginnen omdat ze zo zwak was. De professor stelde Marlon een keuze: weer sondevoeding of proberen om met bijvoeding weer sterker te worden. Omdat Marlon al eens 8 maanden sondevoeding gehad heeft, wilde ze dit dus niet weer. Met veel strijd is het haar gelukt om met medische bijvoeding weer wat aan te komen.
In mei kon ze starten met 1 x per week een infuus wat helpt om te ontgiften. Dit is voornamelijk goed voor haar hersenen & cellen in haar lichaam. Zo gingen we door tot augustus/september, met allerlei supplementen ernaast.
Na onze afspraak in augustus mocht ze de ontgiftende infusen ophogen naar 2 of 3 x in de week, afhangend hoe ze zich erbij voelde. Dit werd uiteindelijk 3 x. Ook kreeg ze er nog een tweede infuus bij; een vitamine cocktail. Hierin zitten verschillende vitamines en mineralen die vooral zorgen voor meer energie. Deze krijgt ze 2 x per week.

We zien nu af en toe wat kleine veranderingen bij haar, dus willen we natuurlijk graag doorgaan met deze behandeling. Maar omdat het een buitenlandse arts is, wordt veel niet vergoed…
Alles bij elkaar opgeteld, de consulten, onderzoeken, medicijnen, infuusbenodigdheden en supplementen wordt dat op een gegeven moment echt teveel. Vandaar dat wij hieraan mee willen doen, zodat we hopelijk de behandeling nog een tijdje door kunnen zetten & op een later tijdstip andere therapieën ernaast kunnen doen. Onder andere zorgen dat ze weer mobieler wordt.

Ons doel ligt rond de €20.000 zodat we hopelijk weer een jaar vooruit kunnen, met een kleine buffer.

Dank jullie wel voor het lezen!

——————————————-

We are joining ‘Lopen voor Lyme’ (walking for Lyme) to raise money for Marlon. Marlon was a very sporty girl, gymnastics and dancing were her passion. Until she got sick in 2011. After that her life has never been the same anymore.

It started with some fatigue, headache and stomach pains. These things never dissapeared but only got worse. And she got more and more problems like; serious fatigue, back pain, extreme pain in her upper left leg, less concentration.
Over the past two years she got even more problems, like being very sensitive for light and sound, extreme nausea which led to weight loss, troubles breathing, muscle and joint pain and paralysis symptoms.
Since September 2015 she’s in bed 24/7, because she can’t walk, has troubles with sitting and she’s just too tired to do anything. Because of all of this she also had to give up on her school…

Last year we made the decision to go to a doctor in Belgium, prof. K. de Meirleir. We hope that he can give Marlon her life back.

It’s now one year and a half since our first appointment in Belgium. Marlon couldn’t start the treatment she was supposed to get right away, because she was too weak.
The professor gave us a choice; again a feeding tube or try to get stronger with medical nutrition.
Because Marlon had a feeding tube before, for 8 months long, she didn’t want this again. So she tried it the other way. It was super hard, but she gained some weight again with the medical nutrition and sip feed.
In May of this year Marlon could finally start with her detox infusion, one time a week.
This is mainly good for her brains and the cells in her body. We kept doing it this way until August/September this year, with supplements and injections besides it.
After our appointment in August she was allowed to do more detox infusions, 2 or 3 times a week, depending on how she felt about it. This became 3 times a week. She also got a second IV; a vitamine booster. There are different kinds of vitamins and minerals in it. This one is supposed to give her some more energy. This one she gets 2 times a week.

We finally see some little changes on her, so we would like to continue this treatment.
Because it’s a doctor in Belgium and not in Holland, it will not be covered by the insurance. If you count everything, like the appointments, blood and other tests, medication, infusion stuff and the supplements, at some point this just gets too much..
That’s why we started a team to join this, so that we can hopefully continue this treatment for a while & at another point add other therapy’s besides it. For example helping to get her walking again.

Our goal is around €20.000 so that we can hopefully make another year with a little extra for other therapy’s.

Thank you for reading!

————————————————

How to donate?

– Go to the website of ‘lopen voor Lyme’. Search the team:
Marlon Bites Back.

– Now you’re on my team’s page, you can read my story, see who’s running for me & how long they’re running/walking.

– On the right side of the page, beside my photo, you see ‘Doneren’. Now click on the button: Steun het team (support the team).

– When you clicked on that button you get to see a screen with: You donate to: Marlon Bites Back.
You can choose how many money you want to donate. There’s: €10 €25 €50 or another amount. When you click on another amount you can choose an amount yourself. So if you want to donate less than €10, or more than €50 you fill in here.

– The next step is choosing a teammember from my team.

– Now you need to fill in two personal things: your name and your email address. If you’d like to donate anonymous, you fill in anonymous by name.

– Last thing to fill in is the security code you see in the screen. Then you accept the terms & conditions & click on Doneer (Donate).

Important!! You’re not done yet.

– When you clicked on ‘Doneer’, a screen opens with the payment details. Now you need to transfer the amount of money you want to donate yourself to my bank account (following the details you see in the screen).

Thank you for helping me, it means a lot!

Informatie

Naam van Lyme patiënt:
Marlon Harms
Teamcaptain:
Fiona Harms

Social media

 

De lopers