Sem fighting Lyme

Opgehaald: 12% Teamleden: 12 Doel: €15.000

Sem is 6 jaar,
3 jaar geleden, augustus 2014, werd er bij Sem de welbekende EM ontdekt.
De huisarts gaf zonder verder onderzoek de diagnose , ziekte van Lyme, hiervoor kreeg Sem voor 2 weken een antibiotica kuur. Helaas sinds 2014 kreeg Sem vele klachten van regelmatige koortsaanvallen (zonder aanduidbare redenen) tot heftige buikpijnen en alles daartussen.
Helaas blijkt Sem een “tekenmagneet”te zijn , tussen 2014 en nu meer dan 20 teken verwijderd uit zijn lijfje!

Na meerdere malen met spoed te zijn opgenomen in het ziekenhuis, dit door meerdere verdenkingen op hersenvliesontstekingen en blindedarmontsteking( wat na nader onderzoek niet zo bleek te zijn, en naar huis gestuurd te worden met “het zal wel een virus zijn”) en de toenemende klachten, uitgeweken naar Brussel.

Na het toesturen van de foto’s (EM/teken) en log/dagboek wb de klachten , binnen 2 weken een afspraak in Brussel voor onderzoeken, dit was begin oktober 2017.

Op dit moment zijn alle uitslagen bekend, wat helaas de vermoedens bevestigen! En is er een behandelingsplan opgesteld en deze zal zsm van start gaan.

Ons doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen om deze behandeling te kunnen bekostigen, zodat Sem ,weer vrolijk en vol energie , incl. pretoogjes, kind mag zijn !!

Samen met fam. en veel lieve vrienden gaan we dan ook graag deze uitdaging “Lopen voor Lyme”aan!!!!

Informatie

Naam van Lyme patiënt:
Sem Nijboer
Teamcaptain:
Janny Nijboer

Social media