Team Lautlopers

Opgehaald: 77% Teamleden: 10 Doel: €5.000

English translation + international donation instructions below

Mijn naam is Laura (34). Ik ben al ruim 14 jaar chronisch Lyme patiënte (vanaf mijn 20ste). Mijn gehele Wajong gaat elke maand op aan medische kosten… Want met Lyme kan je alleen overleven door steeds behandelingen te volgen of voedingssupplementen toe te voegen. Niets wordt vergoed, echt niets. Zelfs chronische fysiotherapie krijgen we niet. Nu ben ik zo slecht dat ik nog maar 45 kilo weeg, vanwege darmontstekingen en andere organen die falen, niet vanwege niet of slecht eten. Behalve alle bestaande (neurologische, immunologische en andere) klachten maakt dit me extreem zwak, gevaarlijk zwak zelfs. Daarvoor ben ik pas een traject begonnen bij een zeer erkende natuurdiëtiste. Dit kost alleen ook al klauwen vol geld!
In de eerste plaats wil ik het opgebrachte geld dan ook daarvoor gebruiken. En voor de broodnodige supplementen en mogelijk andere therapieën.
En mocht het allemaal heel goed lopen…dan heb ik nog een droom diep weggestopt binnen in mij…een bepaald vervoersmiddel om van hier naar daar te komen (waar je geen rijbewijs voor nodig hebt maar wel kleine stukjes de weg op kunt). Ik kan namelijk alleen nog maar een kort stukje lopen per dag. En ben daarom dus zeer afhankelijk van anderen en dat is vreselijk. Ik kom dan ook weinig buitenshuis. Plus het zorgt ervoor dat ik niet zomaar naar huisarts, apotheek of fysio kan gaan (en minder ga dan zou moeten).
Ik wil meer dan wat dan ook komend jaar verbeteren, zodat ik fysiek sterker word en uit de neerwaartse fysieke spiraal kom. Het is zo hard nodig… Ik heb zoveel plannen, hoe klein ook, maar kan ze niet uitvoeren. Kortom ik wil weer leven!

—-

English translation + international donation instructions

My name is Laura (34). I have been a chronic Lyme patient for over 14 years (from the age of 20). My entire youth disability benefits are spent on medical costs every month … Because with Lyme you can only survive by constantly following treatments and/or taking nutritional supplements. Nothing is reimbursed, we do not even receive chronic physiotherapy (even though Lyme disease does give chronic complaints). Currently, I am in such a bad shape that I weigh only 45 kilos, because of intestinal inflammations and other organs that fail, not because of bad or insufficient food. Apart from all existing (neurological, immunological and other) complaints, this makes me extremely weak, dangerously weak even. Therefore, I have started a treatment with a highly recognized natural dietitian. This costs an awful lot of money!

The money raised with this event would go into the paying for the dietitian, as well as for the much-needed supplements and possibly other therapies.
And if it all goes very well … then I have a dream hidden away inside of me … a certain means of transport to get from here to there (for which you do not need a driver’s license but you can use for short distances). I am only able to walk one short-distance walk per day. This means I am very dependent on others and that is terrible. As such, I cannot move about freely and I am unable to visit a doctor, pharmacy or physiotherapist without making arrangements.

More than anything else, I want to improve my health, so that I become physically stronger and break free from the downward physical spiral. It is so badly needed … I have so many plans, however small, but cannot implement them. In short, I want to live again!

International donations

If you would like to donate: click the green button ‘steun het team’ and click or enter the amount (‘ander bedrag’) you would like to donate in euros. Select the team member you would like to sponsor, fill in your name (or ‘anonymous’), your e-mail address and check the box to accept the terms of service. You have now made a pledge. Afterwards you will receive an automated e-mail with the bank account number (IBAN) to which you can transfer the money (the bank account is Laura’s, so your donation would go directly to her and not to some organisation). The SWIFT/BIC of the bank is: ABNANL2A.

Informatie

Naam van Lyme patiënt:
L.A.I. Limburg
Teamcaptain:
Thijs Porck

Social media