Team Upsidedown

Opgehaald: 100% Teamleden: 15 Doel: €10.000

– English below –

Ondersteboven, je leven staat letterlijk op zijn kop als je chronisch ziek bent. Alle verwachtingen en dromen die je had moet je bijstellen of uit je hoofd zetten. Ondanks dat ik hier dagelijks mee te maken heb, probeer ik mij niet te focussen op wat ik niet kan of op het ziek zijn. Om door te kunnen gaan met leven, studeren en proberen de dag door te komen moet ik soms mijn hoofd in het spreekwoordelijke zand steken. Laatst deed ik dat niet en zag ik de trailer voor ‘’under our skin’’. Een van de mensen deed me zo erg aan mezelf denken, die had het over vroeger graag voetbal spelen, sporten en wat je allemaal verliest door ziek zijn. Voor mij is dat exact zo, sinds het einde van groep 7 wordt ik geconfronteerd met de dagelijkse realiteit van chronische ziek zijn.

In de laatste jaren is mijn gezondheid aanzienlijk verslechterd, ondanks lange periode van (intraveneuze) antibiotica en andere behandelingen. Voor mij betekent dit een lange lijst van symptomen, die vaak van de buitenkant niet direct zichtbaar zijn: bijna dagelijks momenten van instorten tot ik niet meer normaal kan praten, extreme uitputting na ook maar lichte inspanning, niet tegen licht of geluid kunnen, een verzwakt immuunsysteem maar ook ‘s nachts schreeuwend wakker worden van zenuwpijn (en je vriendin heel erg laten schrikken).

Door de gevolgen van lyme heb ik altijd het gevoel achter te lopen, haast te moeten maken en te weinig tijd te hebben om in te halen wat er al verloren is aan lyme. Want de ‘’echte’’ wereld gaat ook gewoon door of je nou ziek bent of niet…

Wat ik verloren heb aan pijn, neurologische klachten en infecties kan in niet meer terugkrijgen. Maar met een intensieve behandeling in de BCA kliniek in Augsburg hoop ik een stuk van mijn leven voor de toekomst wel terug te winnen. Helaas wordt deze behandeling niet vergoed door de zorgverzekering. Daarom moet ik iets doen wat ik moeilijk vind: om hulp vragen. Jullie hulp. De kosten voor medische behandelingen zijn meer dan ik en mijn directe omgeving kunnen dragen en elke bijdrage zou voor mij heel veel betekenen.

Ik wil doorgaan en daarvoor moet en wil ik beter worden.

– Bas

Upheaval, that’s what it feels like when you’re chronically ill. Everything gets turned upside down, all your dreams and goals either have to be adjusted or forgotten. Despite living with chronic illness, I try not to focus on what I can’t do. To keep moving forward with my life, studies and just to get through the day I often need to hide my head in the sand when it comes to limitations, consequences or inabilities. Some time ago, I didn’t and watched the trailer for the documentary ‘’under our skin’’. In that trailer one person talks about how they used to love to play sports and what you lose when your health fades. That hit close to home, it reminded me of what I used to love to do before falling ill at the start of middle school.

In recent years my health has substantially deteriorated, even in light of several periods of high dosage antibiotic IV’s and other treatment. In my case this means that there’s a long and convoluted list of symptoms that are often not noticeable from the outside: almost daily crashes in which I can’t form words or thoughts, stinging pains, extreme exhaustion after very mild exercise, light and sound sensitivity, a weakened immune system but also waking screaming up in the middle of the night due to nerve pains (and scaring my better half to death).

Due to the consequences of my illness I always feel haunted by time, a feeling of always being one step behind and lacking in time to make up what I’ve already lost. Since the ‘’real world’’ doesn’t wait on you whether your health is permitting or not.

I am unable to recover what I’ve lost in pain, neurological symptoms, infections and putting my life on hold when I had no other choice. However, with intensive treatment at the BCA Clinic in Augsburg, Germany there is a chance to regain a part of my future. It just means that I have to do something which I find very difficult: asking for help, your help. The costs associated with the treatment are not covered by insurance and are more than I and my family can bear. Any contribution that you can make would be extremely valuable and extremely valued by me.

I want to keep fighting.

– Bas

Informatie

Naam van Lyme patiënt:
Bas Koelewijn
Teamcaptain:
Kirste den Hollander

Social media