Waarom Lopen voor Lyme

De ziekte van Lyme is de snelst groeiende infectieziekte van Nederland. Jaarlijks lopen 27.000 Nederlands deze ziekte op. 10% houdt ernstige langdurige klachten en ontwikkelt chronische Lyme. De kwaliteit van leven, zorg en behandeling worden door deze patiënten als zeer slecht ervaren. Ze zijn vaak eenzaam en wanhopig . Veel patiënten hebben geen of weinig inkomen en maken hoge kosten voor (buitenlandse) behandelingen, medicijnen, aanpassingen in huis en onderzoeken.

Vanuit de noodzaak om chronisch Lyme patiënten te ondersteunen is in 2016 Stichting Lopen voor Lyme ontstaan.

Lopen voor Lyme is een wandel en hardloop event voor Nederlandse chronische Lyme patiënten. De deelnemende teams proberen zoveel mogelijk funding op te halen voor de patiënten waar ze voor lopen. 100% van het opgehaalde geld gaat rechtstreeks, zonder tussenkomst van de stichting, naar de chronisch Lyme patienten waar een team voor deelneemt. Hoe Lopen voor Lyme is opgericht en door wie lees je hier.

De derde editie van Lopen voor Lyme vindt plaats op 4 april 2020. Inschrijvingen openen op 9 december 2019.

Extra mooi: het Lymefonds loopt ook mee

Naast de teams die lopen voor chronisch Lyme patiënten doen er deze editie ook lopers mee die geld ophalen voor het Lymefonds. Donaties aan deze lopers gaan volledig naar het Lymefonds. Het Lymefonds (opgericht door de Lymevereniging) gaat op een professionele manier fondsen werven voor het bevorderen van vernieuwende projecten met betrekking tot de ziekte van Lyme en co-infecties, in het bijzonder op het gebied van preventie, diagnose, testen, zorg, behandeling, wetenschappelijk onderzoek en publieksvoorlichting over de ziekte van Lyme.

Over Lopen voor Lyme:

  • Het doel: creëren van Lyme awareness en het ophalen van funding voor het bekostigen van (buitenlandse) behandelingen, medicijnen, onderzoeken en dergelijke. Al het gedoneerde geld gaat direct naar de patiënten toe, dus geen tussenkomst van stichtingen of andere partijen.
  • De start is 4 april om 12:00 uur ‘s middags en Lopen voor Lyme eindigt groots om 17:00 uur. Direct na de loop wordt de eindstand bekend gemaakt. Uiteraard zijn gedurende de hele dag toeschouwers van harte welkom!
  • Tijdens de loop zullen de lopers op micro niveau vergelijkbare symptomen als Lyme tegenkomen: fysieke vermoeidheid (niet meer kunnen), mentale vermoeidheid (niet meer willen), ondanks alles toch voor jezelf blijven zorgen (eten, drinken) en proberen te blijven genieten (ondanks alles).

Direct na de loop is er een speciaal moment voor chronisch Lyme patiënten. Uiteraard zijn gedurende de hele dag toeschouwers van harte welkom!