Besluit annulering Lopen voor Lyme op 4 april 2020

De afgelopen dagen hebben we in nauw contact gestaan met het RIVM, de GGD en het crisisteam van de gemeente Woudenberg omtrent het Coronavirus en Lopen voor Lyme. Op basis van die gesprekken en onze eigen inschatting hebben we besloten om het evenement Lopen voor Lyme op 4 april 2020 geen doorgang te laten vinden.

De gezondheid en veiligheid van deelnemers en bezoekers staat voorop. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid en hebben na intensief overleg, met pijn in ons hart, deze beslissing genomen.

We begrijpen dat het annuleren van Lopen voor Lyme een grote teleurstelling is voor de chronische lyme patiënten, lopers, vrijwilligers, bezoekers, sponsoren en iedereen die hierbij betrokken is.

Waarom wordt het evenement niet verplaatst?

Een belangrijke doelstelling van Lopen voor Lyme is zorgen dat de teams geld ophalen dat direct beschikbaar is voor de Lyme patiënt. Zodat het opgehaalde geld z.s.m. gebruikt kan worden voor behandelingen of aanpassingen die nodig zijn in de leefomgeving van de Lyme patiënt. De teams zijn al maanden bezig en 4 april is echt de afronding van deze periode.

Tevens geeft verplaatsing naar bijvoorbeeld later dit jaar op dit moment geen enkele garantie dat het evenement dan wel doorgang kan vinden.

Wel hebben we aan de teams en lopers een voorstel voor een alternatieve invulling van 4 april, waardoor de loop-prestatie alsnog geleverd kan worden.

Hoe nu verder?

Doneren kan nog tot 4 april 2020, 17.00 uur

Het doel blijft nog steeds om zoveel mogelijk geld op te halen voor de patiënten. Daarom kan er de komende weken nog gedoneerd worden, tot uiterlijk 4 april 17.00 uur. We hopen dat het bedrag aan donaties nog flink blijft oplopen.

De sportieve prestatie op 4 april 2020

We vragen alle teams en hun lopers om op 4 april hun fysieke uitdaging wel te volbrengen,  zodat de tegenprestatie voor de donaties wordt geleverd. Bespreek met je eigen team hoe en waar jullie de sportieve uitdaging vorm willen geven. Denk aan een wandelroute bij jullie in de buurt of op een sportveld. Houd hierbij de geldende maatregelen gericht op het coronavirus in acht.

Deel op 4 april foto’s en filmpjes met de hashtag ‘#lopenvoorlyme’ zodat Lopen voor Lyme  online overal vindbaar en zichtbaar is.

De bekendmaking van de eindstand op 4 april 2020

Op 4 april om 17.15 uur maken wij live op Facebook en Instagram de eindstand van Lopen voor Lyme bekend.

Informeren van donateurs

Het is de keuze van de teams en de lopers om donateurs op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen en de wijze waarop de sportieve tegenprestatie alsnog volbracht wordt. Wij verwachten dat er begrip zal zijn voor de situatie.

Hoe zit het met de inschrijfkosten en sponsorgelden?

De inschrijfkosten van de lopers en het geld van de Stichting-sponsoren kunnen we helaas niet terugbetalen. De voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium, we hebben kosten gemaakt, contracten afgesloten en zijn verplichtingen aangegaan. Vermoedelijk blijft na betalingen van de laatste rekeningen een klein bedrag over, wat we gebruiken om goodiebags naar de 73 chronische Lymepatiënten te sturen.

Mochten we toch uit de kosten komen en geld overhouden, dan nemen we contact op met de teamcaptains voor het terugstorten van een gedeelte van de inschrijfkosten. We rekenen hier echter niet op.

Om enig misverstand te voorkomen: al het gedoneerde geld gaat rechtstreeks naar de patiënten, zonder onze tussenkomst!

Formeel (met tegenzin) willen we je er op wijzen dat de algemene voorwaarden hierin voorzien: bij annulering van het event worden inschrijfkosten niet teruggestort.

We zijn de bedrijven en personen die onze Stichting gesteund hebben enorm dankbaar dat zij ons in deze situatie blijven steunen.

Niet vergeten! 

We moeten niet vergeten dat, ondanks het niet doorgaan van het evenement, we dankzij de lopers en sponsoren nu al € 450.000,- aan donaties hebben opgehaald. Geld wat rechtstreeks naar de patiënten is gegaan. En het bedrag kan nog stijgen.

Tot slot

Na de fantastische edities in 2016 en 2018 staan we aan de vooravond van de derde editie. Helaas zal deze niet doorgaan. We zijn ontzettend dankbaar voor het feit dat er de afgelopen maanden zoveel geld is opgehaald, waarmee het leven van 73 chronische Lymepatienten hopelijk wat draagzamer wordt. Daar mogen jullie allemaal ontzettend trots op zijn.

Deze is voor de teamcaptains, de lopers, de donateurs, de vrijwilligers:
een hele, hele diepe buiging.  

Maak van 4 april alsnog een hele mooie dag. Blijf doorgaan met de fundraising, tot het allerlaatste moment. Wij zijn 4 april online en volgen jullie. Om 17.15 uur zien we elkaar via Facebook en Instagram!

Bedankt,

Stichting Lopen voor Lyme,

Ton, Jeroen, Simon, Ilse en Berdien