Privacy

Lopen voor Lyme wordt georganiseerd door het Lymefonds. Wij vinden jouw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. 

Het Lymefonds verwerkt persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van jouw privacy. Hieronder staat wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid
Deze privacy-verklaring is van Stichting Lymefonds, gevestigd aan Sarphatistraat 193 H, 1018 GH Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71099069 (hierna: ‘het Lymefonds’).

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door donateurs, nieuwsbriefabonnees, relaties, vrijwilligers, deelnemers aan door het Lymefonds georganiseerde bijeenkomsten of evenementen verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan en het gebruik van de websites en webshop van het Lymefonds

Lopen voor Lyme 
Tenzij een sponsor er bezwaar tegen maakt wordt zijn of haar naam gepubliceerd op de website van Lopen voor Lyme.

Tenzij een sponsor er bezwaar tegen maakt wordt zijn of haar naam, e-mailadres en het sponsorbedrag gedeeld met de teamcaptain en de lymepatiënt van het team dat wordt gesponsord. Zij kunnen één of enkele keren per e-mail contact opnemen met de sponsor.

Gegevensverwerking
Wij houden een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij het Lymefonds (bijvoorbeeld door deelname aan een bijeenkomst, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.

Het werk van het Lymefonds wordt voornamelijk gefinancierd door donaties. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) om jou te informeren over onze acties en campagnes en de behaalde resultaten en voor marketingdoeleinden, zoals een gift of een verzoek om de bijdrage te verhogen.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief, wanneer je je aanmeldt als donateur of als vrijwilliger, wanneer je een bijeenkomst bezoekt of wanneer je een bestelling doet via onze webshop. En offline kan dit gebeuren dit via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek. Het Lymefonds kan in sommige gevallen gebruikmaken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te controleren, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of aankoop in de webshop). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Kortom, wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of een wettelijke plicht, op basis van toestemming én voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van het Lymefonds: het uitvoeren van onze doelstellingen.

Verwerkers en derden
Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen we externe organisaties inschakelen. Dit kunnen derden zijn, denk aan de Belastingdienst, maar in de meeste gevallen zijn dit partijen die voor het Lymefonds persoonsgegevens verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld marketingbureaus, callcenters en aanbieders van apps. Met deze partijen maakt het Lymefonds passende contractuele afspraken.

Het Lymefonds maakt gebruik van verschillende betalingsdiensten voor online betalingen, zoals Mollie, iDeal, Bancontact, SEPA, creditcardbedrijven en PayPal. 

Contact met donateurs en relaties
We gebruiken je gegevens ook voor voorlichting. We proberen de inhoud van onze communicatie en de kanalen aan te sluiten bij jouw voorkeuren. We doen dit door jouw voorkeuren te onthouden en bepaald gedrag te analyseren. Zo kijken we naar de manier waarop je onze websites gebruikt. Hieronder lees je precies welke gegevens we waarvoor kunnen gebruiken. 

E-mail
Wanneer je als donateur jouw e-mailadres aan het Lymefonds hebt verstrekt of daarvoor toestemming hebt gegeven (opt-in), kun je per e-mail geïnformeerd worden over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Het Lymefonds maakt bij het verzenden van mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop e-mails worden geopend (open- en clickgedrag). Deze gegevens worden ook gebruikt om de inhoud van onze mailings te optimaliseren.

Wil je minder of geen e-mail meer ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat je ontvangt of door een e-mail te sturen naar info@lymefonds.nl

Telemarketing
Het Lymefonds kan telemarketing inzetten om donateurs en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen te informeren over ons werk. Het Lymefonds werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het telefonisch werven van nieuwe donateurs kan alleen voor zover je daarmee hebt ingestemd (toestemming hebt gegeven). 

Als je hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden door het Lymefonds, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@lymefonds.nl

Het kan nog wel gebeuren dat Het Lymefonds je per telefoon informeert over noodzakelijke of service gerelateerde zaken.

Direct mail
Het Lymefonds kan post versturen om (potentiële) donateurs te informeren over ons werk, om je steun te vragen, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Als je hebt aangegeven geen post te willen ontvangen van het Lymefonds, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer met direct mail. Je kunt dit doorgeven door een e-mail te sturen naar info@lymefonds.nl. Bij het sturen van post naar potentiële donateurs controleren we het adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter.

Sociale media
Het Lymefonds is actief op verschillende sociale media-kanalen. 

Het Lymefonds maakt geen specifieke doelgroepen aan door e-mailadressen uit haar database te uploaden naar Facebook of andere social mediabedrijven. 

Facebook en andere sociale media, komen regelmatig negatief in het nieuws met betrekking tot de bescherming van de gegevens van hun gebruikers. We kiezen er op dit moment voor om Facebook te blijven gebruiken, omdat we op die manier onze middelen (donaties) op de meest efficiënte manier kunnen inzetten. Een voorbeeld: met Facebook-advertenties kunnen we mensen heel gericht benaderen, mensen van wie we weten dat ze in principe geïnteresseerd zijn in ons werk. Daarmee is Facebook op dit moment voor ons een belangrijk middel om mensen te bereiken, met als doelstellingen meer preventie en betere diagnosemogelijkheden voor lyme en andere tekenbeetziekten, betere zorg voor chronische lymepatiënten en betere behandelingen voor de ziekte van Lyme en andere tekenbeetziekten

Analyse achterban
Het Lymefonds analyseert en combineert (persoons)gegevens uit onze eigen database en de website, af en toe aangevuld met informatie uit openbare bronnen. Het Lymefonds kan de analyses gebruiken voor de volgende doeleinden:
  • Het inzichtelijk maken en beter begrijpen van onze achterban.
  • Het zo goed mogelijk afstemmen van onze aanpak en acties op onze achterban.
  • Het gericht informeren over het werk van het Lymefonds.
  • Het benaderen of uitsluiten van specifieke doelgroepen op sociale media zoals Facebook.
  • Het Lymefonds maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Webshop 
In de webshop die op de website van het Lymefonds komt kun je producten kopen en zo tegelijkertijd het werk van het Lymefonds steunen. We hebben jouw gegevens nodig om je onze producten te kunnen leveren. We leggen jouw gegevens vast voor facturatie, levering en retouren.

Bijeenkomsten
Indien je meewerkt of deelneemt aan een bijeenkomst verwerken wij persoonsgegevens om dit goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld je naam en mailadres, de datum van je aanmelding, de bijeenkomst waar je aan deelneemt en andere dingen die voor de bijeenkomst van belang kunnen zijn vastleggen.

Foto’s en andere opnames
Foto’s en ander beeld- en geluidsmateriaal worden gemaakt tijdens bijeenkomsten, trainingen, workshops en acties om de gebeurtenis vast te leggen. Deze opnames kunnen worden gebruikt in communicatie-uitingen van het Lymefonds, bijvoorbeeld de website, social media, een digitale nieuwsbrief. De opnames kunnen ook worden gedeeld met derden, bijvoorbeeld andere lyme-organisaties of media. Aanwezigen, bezoekers/deelnemers worden vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele opnamen. Daarnaast worden aanwezigen hier – voor zover mogelijk – op gewezen tijdens de bijeenkomst. Staat u herkenbaar op beeld, maar stelt u dit niet op prijs? Neem telefonisch contact op het met Lymefonds, dan wordt het beeldmateriaal voor zover dat mogelijk is op uw verzoek uiteraard verwijderd van onze eigen communicatie-uitingen: 06 14 95 45 79.

Ten aanzien van foto’s die worden ingezet voor reclamedoeleinden, maakt het Lymefonds gebruik van een zogenaamde figurantenovereenkomst (quitclaim). Dat wil zeggen dat toestemming is verkregen voor het maken van de foto’s en de publicatie daarvan op de website of andere marketinguitingen.

Jouw rechten
Gegevens wijzigen of verwijderen
Door een e-mail te sturen naar info@lymefonds.nl kun je verzoeken de gegevens die wij over je verzamelen te laten wijzigen. Ook kan je het Lymefonds verzoeken je gegevens te laten verwijderen. Een verwijderingsverzoek kan je, voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres, indienen per e-mail via info@lymefonds.nl of per brief aan Lymefonds, Sarphatistraat 193 H, 1018 GH Amsterdam.

Wij kunnen je verzoek alleen (direct) in behandeling nemen, indien je aanvraag voorzien is van voldoende (juiste) informatie. Het Lymefonds is namelijk verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het verwijderen van jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Indien je verzoek onvolledig is, zullen wij je om extra informatie vragen ter verificatie. Sommige gegevens kan het Lymefonds niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (donatie) en de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Inzage en overdraagbaarheid
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen. Een dergelijk verzoek kan je voorzien van je volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres indienen per e-mail via info@lymefonds.nl of per brief aan Lymefonds, Sarphatistraat 193 H, 1018 GH Amsterdam. Het Lymefonds is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom zal het Lymefonds telefonisch contact met je opnemen.

Ook kan je het Lymefonds verzoeken om deze gegevens in een technisch formaat op te sturen, zoals een digitaal bestand (dit is recht op dataportabiliteit – het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm terug te krijgen).

Toestemming intrekken
Je kunt op elk moment een gegeven toestemming aan het Lymefonds voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief) weer intrekken.

Cookies
Het Lymefonds gebruikt cookies en soortgelijke technieken om haar websites en mailings persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites door analyse van je bezoekersgedrag. Zo worden door middel van cookies jouw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op jouw voorkeuren worden afgestemd. Lees meer over cookies in het cookie-statement.

Beveiliging
Het Lymefonds heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Het Lymefonds bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Het Lymefonds gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als je op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient jouw browser aan te geven dat je op een veilige site bent.

Keurmerken
Het Lymefonds heeft het CBF-keurmerk voor Goede Doelen. Het Lymefonds gaat alleen samenwerken met partijen die Postfilter in acht nemen. 

Vragen of klachten
Het Lymefonds behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy-verklaring. Heb je het idee dat het Lymefonds niet in overeenstemming met privacy-wetgeving handelt of heb je vragen of opmerkingen over dit beleid, stuur dan een e-mail naar info@lymefonds.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of je kunt de Autoriteit tippen.

Versie: februari 2022

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen