Arendsvleugels ambulante zorg

Opgehaald: 1% Teamleden: 4 Doel: €40.000

Flying with broken wings

Selina leeft de laatste 8 jaar met chronische Lyme, door een diagnostische fout van haar huisarts. De ‘Lyme-kring’ en ‘Bartonella-blaas’ werden beoordeeld als: “puistje”. In het medische dossier verzweeg de dokter Selina’s verhaal over de schapenteek, die ze verwijderd had uit haar been, tijdens haar horseriding bivak vakantie in de Marokkaanse woestijn. Artsen namen haar botklachten niet serieus. Ze werd continue afgezet als psycho somatisch ziek en psychisch instabiel. Na 3 maanden kon Selina al niet meer rechtop zitten, staan of lopen en kon ze enkel nog op haar zij liggen. Haar rug en hoofd deden continue ondraaglijk pijn. Dit duurde totaal 3 jaren en elk arts bezoek kreeg zij geen erkenning en gehoor.
De in Nederland gehanteerde Elisa en Blott testen waren negatief, en ze waren pas na 3 jaar afgenomen toen Selina er bij de tweede huisarts achter kwam, aan de hand van haar dossier dat overging, dat de bloedtesten bij de saltro nooit gedaan waren die de eerste huisarts beweerde te hebben afgenomen. Na Saltro te hebben gebeld gaven die aan dat er nooit was getest op Lyme en ook geen kweek van het bloed was gedaan. Dit terwijl de arts assistente en de praktijk hadden gezegd dat er een staphylococcus huid bacterie was gevonden na de bloedtesten. Deze was nergens gevonden en nooit getest.

De eerste Lyme test werd dus na 3 jaar en veel knokken en zeuren gedaan en bleek negatief. In België bleek die ook negatief. Ook bleken de gehanteerde testmethodes en banden? Van de Elisa-test die NL gebruikt volstrekt onbetrouwbaar! Na 3 jaar vechten voor haar leven, een 28tal onderzoeken bij specialisten en ziekenhuizen in binnen- en buitenland, lukte het Selina om in België antibiotica te verkrijgen met een Ilads stencil van internet, de Amerikaanse richtlijnen voor behandeling in Amerika.
Selina knapte een klein beetje op, maar het blijkt uit de dure particuliere, niet erkende testen dat ze ernstige Lyme heeft. Ze ervaart haar leven zowel fysiek als mentaal compleet geruïneerd. Studie afmaken lukt herhaaldelijk niet. De Nederlandse overheid en artsen erkennen de buitenlandse diagnoses niet, dus kan ze haar testen, behandelingen en dure particuliere Lyme-therapeuten niet vergoed krijgen. Ze moet ze allemaal zelf betalen. Werken kan zij ook slecht, i.v.m. botpijnen, laag energieniveau, moeheid en tal van andere klachten. Ze zit in fase 3 van de chronische ziekte, doordat er niet vroegtijdig en langdurig met antibiotica is behandeld. Enige optie die rest is een stamcellen therapie in Duitsland van 40.000 euro of immuunsysteem therapie in Amerika wat ongeveer net zoiets kost.
Na 8 jaren heeft ze nu voor het eerst een positieve Elisa test- een Nederlandse test. Ondertussen heeft het RADboud Nijmegen en het Lyme Centrum in Amsterdam haar al 4 keer afgewezen met de duitse positieve testen en de Pro health testen uit NL die ze zelf betaald heeft voor 250 euro per test. Voor chronische patiënten met Duitse positieve MELISSA testen of patiënten met enkel symptomen van ziekte is geen begroting en geen ruimte in NL ivm de wachtlijst wordt gezegd.

Selina is een van de duizenden slachtoffers van het RIVM, de foutieve CBO-richtlijnen en de Nederlandse gezondheidszorg.

Help Selina om aan haar herstel te beginnen…. Ze is dankbaar voor iedere donatie!

Social media