Team Faith

Opgehaald: 100% Teamleden: 7 Doel: €10.000

English is below

Faith,
Na jaren vechten heb ik nog altijd vertrouwen. Of eerlijker, weer vertrouwen.

Ik ben Suzanne, 27 jaar. En al 8 jaar ziek door de ziekte van Lyme. Het is verschrikkelijk, niet anders te omschrijven. Mijn leven, kapot, door zo’n ziekte. Ups en downs. Niet voor jezelf kunnen zorgen, je dromen niet meer kunnen volgen, niet in staat zijn om te gaan zitten, staan of zelfs maar te lopen. Steeds als ik dacht, het kan niet erger, werd het erger. Tot vorig jaar. Daar waar ik uitbehandeld was in Nederland, geaccepteerd had dat ik nooit meer zou kunnen lopen, ontmoette ik heel bijzondere mensen van een maori stam uit Nieuw-Zeeland. Zij gaven me hoop en al snel waren de resultaten zichtbaar. Het staan, de eerste stappen en later kleine wandelingen. Enorm dankbaar voor alles wat ik heb mogen meemaken. Maar ik wil verder.

Mijn droom: voor een keer in de ochtend opstaan met energie, zonder pijn, zonder moeite. Weer kunnen balen als de wekker te vroeg af gaat, omdat ik moet werken. En niet, omdat mijn lijf niet meewerkt met wat ik wil.

Jammer genoeg kost alles geld, veel geld. Dit omdat de ziektekostenverzekering niks tot bijna niks vergoed. Men zegt wel, geld maakt niet gelukkig. Maar geen of te weinig geld, kan je letterlijk kapot maken. Ik wil door gaan en alles eruit halen wat er in zit. Maar hier heb ik ondersteuning voor nodig, therapie, medicatie, artsen, enz.

Veel hoef ik niet, maar als je iets kan geven, alsjeblieft. Elke bijdrage is voor mij weer een stap dichterbij naar gezondheid.

Mocht je meer informatie willen of je zelfs willen aanmelden als loper! mail dan naar dekolk@live.nl

Liefs Suzanne

Faith,
After years of fighting I still have faith. Or more honest, faith again.

I am Suzanne, 27 years old. And all ready 8 years ill because of lyme disease. It is terrible, I can’t describe differently. My life, broken, because of this disease. Ups and downs. Not able to take care of myself, not able to chase my dreams, not able to sit, stand or even walk. Everytime I thought, it can’t get worse, it got worse. Untill last year. They told me they could not treat me anymore in the Netherlands, I accepted that I would never be able to walk again. But then I met amazing people from a maori tribe in New Zealand and they gave me hope. And after that results were quickly visible. Standing, the first steps and after that the first short walks. Forever gratefull for everything I went through. But I want to go on.

My wish: standing up in the morning with energy flowing, without having pain, without having trouble. Being irritated if my alarm goes of to early, because I have to work. And not because my body doesn’t want what I want.

Unfortanetly, everything costs money, a lot of money. Because the healthinsurance does not help or barely does. People say, money doesn’t make happy. But no money or to little can litterly break you down. I want to move on and take everything I can to get better, but I do need suppert from therapists, medication, doctors, etc.

I don’t need much, but if you are able to give something, please. Everything I can get is one step closer to a good health for me.

If you want more information send an email to dekolk@live.nl.

Love Suzanne

Social media